Semaikan Kecintaan Kepada Allah

Tuesday, April 26, 2011

Bilakah Perempuan Diwajibkan Berkahwin?

Di dalam kitab Nihayah al Muhtaj, karangan ar Ramli, bahawa perempuan diwajibkan berkahwin apabila khuatir diri mereka terjebak ke lembah penzinaan. Demikian juga disebut di dalam Syarhul Azhar yang mengatakan hukum bagi mereka yang khuatir terjebak ke lembah penzinaan adalah diwajibkan tidak kira lelaki atau perempuan.

Bagaimanakah caranya? Adakah perempuan yang diwajibkan berkahwin, harus mempromosikan dirinya supaya dikahwini atau sebagainya? Dr Abdul Karim Zaidan menjawab persoalan ini di dalam kitab al Mufassal bahawa perempuan yang diwajibkan berkahwin dilarang daripada menolak lamaran lelaki yang sekufu dengannya. Bahkan, walinya juga dilarang daripada menolak lamaran lelaki yang sekufu, dan lelaki yang diterima oleh si perempuan. Wali yang melarang perkahwinan ini dianggap berdosa.

No comments:

Post a Comment