Semaikan Kecintaan Kepada Allah

Friday, April 29, 2011

Menakar Iman Kepada Allah Dan Rasul

Cinta kepada Rasulullah bukan setakat mengucapkannya tetapi mesti dibuktikan dengan mengenali, memahami sirah, mentaati, mempertahankan, mengamalkan sunah, mengharapkan syafaat, termasuklah mengikuti, menyebar dan memperjuangkan risalahnya. Rasulullah adalah fokus kecintaan kita pada diri kita sendiri. Pernahkah kita merasai begitu?


Untuk itu mari kita renungi dialog ini...

Saidina Umar al-Faruq pernah berkata kepada Nabi saw : "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu apa pun, kecuali diriku." Maka Nabi saw menjawab : "Bukan begitu. Demi zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sehingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri." Maka Umar menjawab : "Demi Allah, sesungguhnya engkau sekarang lebih aku cintai daripada diriku sendiri." Maka Rasulullah saw menjawab : Sekarang Umar." (Riwayat al-Bukhari)

Al-Syaikahani meriwayatkan daripada Anas ra bahawa Rasulullah saw bersabda yang bermaksud : "Tidak beriman salah seorang antara kalian, sehingga aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia." (Muttafaq'alaih)

Dua hadis di atas sudah cukup dijadikan kayu ukur apakah kita telah benar-benar mencintai Rasulullah saw. Malu rasanya kalau sekadar mengakui cinta, tetapi cinta itu belum terbukti.

Mana mungkin kita mencintai Allah dan Rasul-Nya jika sistem hidup kita belum mengikut landasan yang termaktub dalam al-Quran dan sunah sepenuhnya? Banyak perkara yang diharamkan malah dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya masih dilakukan malah diuar-uarkan oleh orang yang mengakui cintakan Allah dan Rasul. Apabila ditanya mengapa? Alasan yang selalu kita dengar adalah tidak mampu, tunggulah dulu, mungkin satu hari nanti, tidak mahu hipokrit dan lain-lain lagi. Padahal, bukankah mengakui cinta tetapi tidak dibuktikan pun sudah satu sikap yang hipokrit?

Jadi, marilah kita amalkan Islam sebagai satu cara hidup, daripada soal makan minum, berpakaian sehinggalah mengatur urusan atau sistem dalam sebuah negara. Daripada Ibn Abbas ra, Nabi saw bersabda yang bermaksud : "Dapat merasai kemanisan iman, orang yang meredhai Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai Rasul." (Riwayat Muslim)

No comments:

Post a Comment