Semaikan Kecintaan Kepada Allah

Saturday, February 25, 2012

Jahiliyyah Moden Suatu Perspektif


Sestengah manusia mengira bahawa Jahiliyyah adalah tempoh tertentu daripada zaman sebelum Islam di Semenanjung Arab. Jahiliyyah adalah intipati tertentu yang mungkin mengambil gambaran yang berbagai-bagai mengikut bi’ah, situasi, masa dan tempat. Maka semua gambaran itu serupa bahawa Jahiliyah meskipun berbagai-bagai bentuk rupa. Jahiliyah bukan lawan kepada apa yang dinamakan ilmu, makrifat, ketamadunan, madaniah, kemajuan kebenaran dan nilai-nilai pemikiran, sosial, politik dan kemanusiaan secara mutlaknya.

Sesungguhnya Jahiliyah sebagaimana yang dimaksudkan dan tentukan oleh Al-Quran ialah keadaan nafsiyyah (diri) yang menolak untuk berpandukan dengan petunjuk Allah serta system tanzimi yang menolak pemerintah dengan apa yang diturunkan Allah:

لِقَوْمٍ حُكْمًا اللَّهِ مِنَ أَحْسَنُ وَمَنْ يَبْغُونَ الْجَاهِلِيَّةِ أَفَحُكْمَ يُوقِنُونَ

Ertinya: “Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin". (Al-Maidah : 50)
_________________________________________________________________

Berkata Syeikh Islam Ibnu Taimiyyah:

Ibnu Qayyim berkata: “Panggilan dengan panggilan (slogan) Jahiliyah seperti panggilan kepada qabilah-qabilah  dari puak bagi seseorang dan seumpamanya taasub dengan mazhab-mazhab, golongan-golongan, tuan-tuan guru, melebihi setengahnya ke atas sesetengah yang pada sudut hawa nafsu dan asobiyah……”.


Ciri-ciri Jahiliyah Moden

PERTAMA :

Jahiliyah ialah penyelewengan daripada peribadatan yang sebenar kepada Allah. Peribadatan ini terlaksana dengan penghakiman Allah sahaja di dalam seluruh urusan kehidupan. Aqidah ialah penyusun hubungan, ikatan, tasawur dan pemikiran manusia. Apabila betul aqidah, luruslah imej dan langkah-langkah manusia. Arab Jahiliyah beriman dengan kewujudan Allah.


..اللَّهُ لَيَقُولُنَّ وَالأرْضَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ مَنْ سَأَلْتَهُمْ وَلَئِنْ

Ertinya: “Demi, jika engkau bertanyakan pada mereka : Siapakah yang menciptakan langit dan bumi nescaya mereka menjwab : Ialah Allah”.(Luqman : 25)

Tetapi mereka tidak mengenali dan tidak beriman dengan sebenarnya kepada Allah dan tidak menjadikan Allah sebagai hakim kepada segala urusan mereka.


...قَدْرِهِ حَقَّ اللَّهَ قَدَرُوا وَمَا

Ertinya : “dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan
               yang semestinya”, (Al-An’am : 91)

KEDUA :

Mengikut hawa nafsu bagi setiap jahiliyah adalah lahir daripada asalnya tidak beriman dengan Allah dan Islam.


Ertinya : “Engkau hukumlah antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah dan janganlah engkau turut hawa nafsu mereka dan waspadalah terhadap mereka supaya jangan mereka menyesatkan engkau, dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepada mereka”. 
(Al-Maidah : 49)

Tapi syariat Allah terlepas dari hawa nafsu kerana Allah tidak berhajat kepada apa-apa maslahah makhluk.

Ertinya : “Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun daripada mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi Aku makan”. (Al-Zariyat : 57)

KETIGA :

Kewujudan taghut-taghut di muka bumi yang bertugas untuk memalingkan manusia daripada pengabdian kepada Allah dan pemerintah dengan syariatnya supaya berubah untuk menjadi untuk mengabdi taghut-taghut dan memerintah dengan hawa nafsu mereka.وَالَّذِينَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ مِنَ يُخْرِجُهُمْ آمَنُوا الَّذِينَ وَلِيُّ اللَّهُ إِلَى النُّورِ مِنَ يُخْرِجُونَهُمْ الطَّاغُوتُ أَوْلِيَاؤُهُمُ كَفَرُوا الظُّلُمَاتِ

Ertinya : “Allah pelindung orang2 yang beriman. Dia mengeluarkan mereka daripada kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman), dan orang2 yang kafir, pelindungnya ialah syaitan yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran)”. (Al-Baqarah : 257)


Sama sahaja taghut itu, berbentuk peribadi, puak, jamah, adapt, taqlid atau apa-apa kekuatan yang menjadikan manusia hamba kepada mereka. Manusia tidak boleh keluar daripada arahan dan perintah mereka. Taghut akan berpendirian permusuhan dengan aqidah yang sebenar kerana ia menghendaki wala’ untuknya dan kemaslahatannya bukan wala’ kepada Allah.

KEEMPAT :

Terjebak di dalam arus syahwat hasil daripada jauh dengan manhaj Allah. Syahwat ialah perkara yang dicintai oleh manusia.وَالْقَنَاطِيرِ وَالْبَنِينَ النِّسَاءِ مِنَ الشَّهَوَاتِ حُبُّ لِلنَّاسِ زُيِّنَ وَالأنْعَامِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْخَيْلِ وَالْفِضَّةِ الذَّهَبِ مِنَ الْمُقَنْطَرَةِ
بِالْمَآ حُسْنُ عِنْدَهُ وَاللَّهُ الدُّنْيَا الْحَيَاةِ مَتَاعُ ذَلِكَ ثِوَالْحَرْ

Ertinya : Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini iaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang, itulah kesenangan hidup di dunia”.(Ali-Imran : 14)

Berbagai-bagai sebab yang menjadikan syahwat menguasai dan menghancurkan imej manusia, di antaranya ialah kesibukan taghut yang memerintah dengan sesuatu yang lain daripada yang diturunkan Allah, maka ia sebenarnya taghut. Oleh itu ia tidak menghiraukan penyelewengan manusia pada urusan seks dan tidak berusaha untuk memperbetulkannya.

Kemungkinan juga yang menjadi sebab ialah usaha taghut dengan sengaja untuk menyebarkan dan berseronok dengan keseronokan yang haram atau melalaikan manusia daripada kezaliman yang berlaku ke atas mereka dengan tenggelam di dalam keenakan seks yang keji.

Ciri-ciri terpancar pada asalnya daripada ciri yang utama iaitu penyelewengan daripada pengabdian kepada Allah. Setiap jahiliyah di dalam sejarah memiilki ciri-ciri yang khusus selain ciri-ciri ini:
  •  Kemajuan keilmuan yang tinggi digunakan untuk menyesatkan manusia daripada petunjuk Allah dan merngenakan keburukan dan kepedihan terhadap makhluk Allah.
  • Manusia berbangga dalam menghadapi pencipta, dalam keadaan disamarkan dengan natijah-natijah ilmu dan kemajuan kebendaan sehingga manusia mengira bahawa manusia tidak berhajat kepada Allah atau dia menjadi seperti Allah.
  • Teori-teori keilmuan yang berbagai-bagi yang menghadapkan manusia kepada penyelewengan sosial, ekonomi, psikologi ddan semua bidang kehidupan.
  • Fitnah dengan tatawwur atau perkembangan.
  • Kebebasan wanita

Sesungguhnya fitnah besar di dalam jahiliyah moden ini kerana ia banyak memiliki  pada sudut ilmu dan kekuatan kebendaan. Ia boleh memastikan perjalanan ketamadunan kebendaan yang banyak kepada diri manusia di atas muka bumi di dalam keadaan menghimpun setengahnya di atas asas kebaikan dan manfaat kepada manusia. Tidak dapat dinafikan bahawa akan terhimpun satu bahagian daripada kebaikan yang zahir di dalam diri kemanusiaan. Tetapi kebaikan ini tidak bersandarkan kepada kebenaran dan manhaj yang sahih (seperti penerapan nilai-nilai Islam) mereka akan menyelewengkan pendengar-pendengar manusia dan mereka mengira bahwa mereka bukan jahiliyyah.

….مُهْتَدُونَ أَنَّهُمْ وَيَحْسَبُونَ

Ertinya : “Dan mereka mengira mereka mendapat petunjuk”(Al-A’raf : 30)

Keilmuan, kekuatan dan tanzim adalah ciri-ciri zaman moden dan alat-alat yang dipergunakan oleh taghut pada hari ini untuk meneguhkan jahiliyyah.

 
Kesimpulan :

Jahiliyyah moden merosakkan segala tasawwur manusia terhadap Allah, alam, kehidupan dan manusia, penyelewengan yang menjerumuskan segala kehidupan manusia di dalam kefasadan dan kegelapan. Seorang falsafah barat berkata : “Telah tamat zaman yang dipimpin oleh(orang putih)…”. Sesungguhnya kehancuran jahiliyyah memberi peluang kepada manusia untuk mendirikan kehidupan di atas asas kebaikan yang berpandukan manhaj Allah dan beriman kepada kebenaran daripada Allah.


Allahu’alam.

Perkukuhkan Iman, Perbanyakkan Ibadah dan Perbaiki Akhlak.
Usrah Tunjang Kekuatan Tarbiyyah,
Tarbiyyah Tunjang Kekuatan Jemaah.

Disediakan oleh :
Muhammad Zulhilmi b. Mohd Razali
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
Kampus Kuantan.

Monday, February 20, 2012

Tiga Golongan Penuntut Ilmu
Menuntut Ilmu adalah satu perkara yang sangat dititikberatkan di dalam Islam sepertimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah saw di dalam satu hadis yang mahsyur :

طلب العلم فريضة على كل مسلم


Maksudnya : “Menuntut ilmu itu satu kewajipan atas setiap muslim". [Hadis Riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh al-Albani]

Selain itu Allah juga menjanjikan kenaikkan darjat buat orang-orang yang berilmu sepertimana firmannya yang berbunyi :يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

Maksudnya: “supaya Allah meninggikan darjat orang-orang Yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama (dari kalangan kamu) beberapa darjat…” [al-Mujadilah: 11]

Ayat al-Quran dan hadis di atas menunjukkan kepada kita betapa pentingnya mencari ilmu pengetahuan malah ianya juga termasuk di dalam perkara ibadah yang dijanjikan ganjaran yang lumayan kepada sesiapa yang menuntut ilmu.


Sabda Rasulullah saw:


ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة

Maksudnya: “dan barangsiapa yang keluar berjalan mencari ilmu maka dimudahkan Allah baginya jalan ke syurga..” [Muslim, Abu Daud, al-Tarmizi, Ibn Majah, dan Ahmad].

Hakikatnya pada zaman kini ramai manusia yang berlumba-lumba dalam menuntut ilmu tidak kira di mana sahaja mereka berada. Setiap orang mempunyai maksud yang tertentu dan agenda yang ingin dipenuhi dengan ilmu yang dituntut oleh mereka. Maka orang-orang yang menuntut ilmu ini bolehlah dikategorikan kepada tiga golongan.

Golongan Pertama :

Golongan yang pertama ini ialah orang yang mencari ilmu untuk bekalan di hari akhirat dan dia tidak menuntut ilmu melainkan dengan niat untuk mencari keredhaan Allah dan supaya ilmunya menjadi bekalan yang berguna di hari pembalasan kelak. Golongan yang pertama ini tergolong di kalangan orang-orang yang beruntung.

Golongan Kedua :

Golongan yang kedua adalah orang yang mencari ilmu untuk nikmat yang segera iaitu kenikmatan dunia berupa pangkat, kemuliaan dan harta benda sedangkan dia sendiri menyedari hal  ini malah di dalam hatinya dapat merasai akan kejahatan yang sedang dilakukannya dan kehinaan maksudnya. Golongan ini termasuk di dalam golongan yang berada di dalam keadaan bahaya. Hal ini kerana jika dia tidak sempat bertaubat sebelum nyawanya dicabut, maka dibimbangi matinya nanti dalam keadaan “su’ul khatimah” dan urusannya di hari akhirat kelak terserah kepada kehendak Allah swt sama ada mahu memaafkannya ataupun menyeksanya. Tetapi jika dia mendapat taufiq hidayah daripada Allah lalu dia sempat bertaubat sebelum matinya dan sempat beramal dengan ilmu yang ada padanya dan membetulkan kembali apa yang telah dilakukannya maka orang ini bolehlah dimasukkan kedalam golongan orang-orang yang beruntung kerana orang yang bertaubat daripada dosanya sama seperti orang yang tidak berdosa.

Golongan Ketiga :

Golongan yang ketiga adalah orang yang telah dikuasai oleh syaitan kerana dia menjadikan ilmunya itu sebagai alat menghimpunkan harta benda, bermegah-megah dengan kedudukannya serta berasa bangga dengan ramai pengikutnya. Dia menggunakan ilmunya untuk menunaikan segala hajatnya serta untuk mengaut keuntungan dunia yang sementara. Walau bagaimanapun, dia masih terpedaya dengan sangkaan bahawa dia mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah kerana ia pada zahirnya menyerupai para ulama’. Dia bercakap seperti percakapan para ulama’ dan berpakaian seperti pakaian para ulama’ padahal zahir dan batinnya penuh dengan tamak dan haloba dalam menghimpunkan kekayaan dunia. Orang seperti ini termasuk di dalam golongan yang binasa, jahil dan tertipu dengan helah syaitan. Golongan ini sangat tipis peluangnya untuk bertaubat  kepada Allah swt kerana pada sangkaannya dia termasuk di dalam golongan orang yang baik sedangkan dia telah lupa pada firman Allah swt :


Maksudnya : "Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. [As-Shaff:2-3]

Sebenarnya golongan ini termasuk di dalam golongan yang disabdakan oleh Rasulullah saw yang bermaksud 

“Selain daripada dajjal ada satu perkara yang sangat aku bimbangkan lebih daripada Dajjal. Lalu ada orang yang bertanya : Apakah itu wahai Rasulullah? Nabi saw menjawab : Mereka ialah ulama’ su’ yakni ulama’ yang jahat.” [Hadis Riwayat Ahmad]


Kesimpulannya, marilah sama-sama kita berusaha supaya tergolong di dalam golongan yang menuntut ilmu untuk mendapat keredhaan Allah di samping menjadikan ilmu yang diperoleh sebagai bekalan buat hari akhirat supaya nanti kita tergolong di kalangan orang-orang yang beruntung di dunia dan juga di akhirat. Selain itu, cuba untuk senantiasa memuhasabah diri sendiri di samping selalu memperbaharui niat kita di dalam menuntut ilmu. Ini kerana walaupun menuntut ilmu merupakan satu ibadah tetapi ianya juga boleh menjadi maksiat andai ianya dikuasai oleh nafsu ammarah bis-su’ dan juga bisikan syaitan yang direjam. Hal ini kerana syaitan menginginkan kita supaya melakukan kejahatan sedangkan kita mengira bahawa kita sedang melakukan kebaikkan. Begitulah bijaknya syaitan dalam memesongkan hati manusia.

Allah swt berfirman yang bermaksud : 


"Katakanlah: Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?" Iaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka berbuat sebaik-baiknya." 
[Surah Al-Kahfi : 103-104]Akhirnya marilah kita bersama-sama mengamalkan doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw :


 Maksudnya :“Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyu’, dari nafsu yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak dikabulkan.”[HR Muslim 4899]

Sumber rujukan : Kitab Bidayatul Hidayah Karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali


Allahu’alam.

Perkukuhkan Iman, Perbanyakkan Ibadah dan Perbaiki Akhlak.
Usrah Tunjang Kekuatan Tarbiyyah,
Tarbiyyah Tunjang Kekuatan Jemaah.

Disediakan oleh :
Muhammad Zulhilmi b. Mohd Razali
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
Kampus Kuantan.