Semaikan Kecintaan Kepada Allah

Tuesday, April 26, 2011

Syeikh Tantawi Menggalakkan Perkahwinan

Di dalam kitab Aqabat az Zawaj, karangan Ustaz Abdullah Nasih Ulwan, menukilkan kalam Syeikh Tantawi menggalakkan perkahwinan bagi kaum muda. Beliau meletakkan empat jalan kepada pemuda, untuk dipilih manakah yang terbaik.

Jalan pertama, adakah pemuda ingin terjerumus ke lembah penzinaan? Atau memilih jalan kedua iaitu dengan bernikah dengan tangan? Atau jalan keempat dengan menjaga diri sebaik mungkin supaya tidak terjebak ke lembah maksiat? Atau berkahwin?

Syeikh Tantawi mengatakan bahawa jalan pertama sudah pasti merosakkan manusia. Jalan kedua pula akan menggalakkan kepada penzinaan dengan melazimi maksiat secara individu. Manakala jalan yang ketiga pula semakin sukar dilalui di zaman yang penuh maksiat ini. Atau anda ingin memilih jalan yang keempat, yang paling selamat, iaitu dengan berkahwin? Maka, Syeikh Tantawi mengatakan, bahawa kita perlu memilih jalan yang keempat iaitu berkahwin!

No comments:

Post a Comment