Semaikan Kecintaan Kepada Allah

Monday, April 25, 2011

Nasihat Imam Al-Ghazali : Hakikat Ikhlas

Antara ciri keikhlasan yang berada pada tahap yang lebih tinggi adalah sudah tidak merasai perbezaan perasaan apabila dipuji atau dikeji oleh manusia lain.Al-Imam Al-Ghazali r.t. mencatatkan dalam kitab Ayyuhal Walad (Wahai Anakku) hakikat ikhlas, seperti berikut:


Wahai anakku yang tercinta,


Dan engkau juga bertanya kepadaku tentang ikhlas, maka ikhlas itu bahawa engkau menjadikan segala amalanmu hanya untuk Allah Ta'ala dan hati engkau tidak berasa senang dengan pujian manusia dan juga engkau tidak peduli dengan kecaman mereka.


Terjemahan kitab Ayyuhal Walad oleh Al-Ustaz Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki hafizahullah.

No comments:

Post a Comment