Semaikan Kecintaan Kepada Allah

Wednesday, April 20, 2011

Golongan-Golongan Yang Dikasihi Allah SWT

1. Attawabin Orang-orang yang bertaubat (Al-Baqarah : 222)
2. Almutatohirin Orang-orang yang suka bersuci (Al- Baqarah 2:222)
3. Al-Muqsitin Orang-orang yang adil (Al-Maaidah : 42)
4. Al-Mutaqin Orang-orang yang taqwa (Al-Imran : 76)
5. Al-Muhsinin Orang-orang yang suka berbuat kebaikan (Al-Imran : 134)
6. Al-Mutawakilin Orang-orang yang bertawakal kepada Allah (Al-Imran : 159)
7. As-Sobirin Orang-orang yang sabar (Al-Imran :146)

No comments:

Post a Comment