Semaikan Kecintaan Kepada Allah

Wednesday, April 20, 2011

Cinta Allah Pemangkin Cinta Para Malaikat Dan Seluruh Penghuni Bumi

Daripada Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya:
“Jikalau Allah Ta’ala itu mencintai seseorang hamba, maka Dia memanggil Jibril dan memberitahu bahawaAllah mencintai si Fulan, maka cintailah si Fulan itu (wahai Jibril).
Jibril lalu mencintainya, kemudian ia mengundang seluruh penghuni langit dan memberitahu bahawa Allah mencintai si Fulan, maka cintailah si Fulan itu.
Parapenghuni langit pun lalu mencintainya. Setelah itu diletakkanlah kecintaan padanya di kalangan penghuni bumi.
Lalu seluruh penghuni bumipun mencintainya.!! “
(Muttafaq ‘alaih)

No comments:

Post a Comment