Semaikan Kecintaan Kepada Allah

Wednesday, April 20, 2011

Bolehkah Bertaqlid?

1. Bertaqlid dengan Imam Mazhab di dalam fiqh diwajibkan bagi mereka yang bukan mujtahid. Bagi mujtahid, dilarang daripada bertaqlid.

2. Manakala bertaqlid di dalam bidang tauhid tidak dibenarkan, bagi mereka yang mampu untuk mengeluarkan diri mereka dari kepompong taqlid samada dengan belajar, atau mengkaji. Bagi mereka yang tidak berkeupayaan untuk melakukan sedemikian seperti lumpuh, cacat dan sebagainya, maka mereka ini dimaafkan.

3. Manakala bertaqlid di dalam bidang tasawwuf pula, hakikatnya tidak terdapat di sana istilah taqlid, samada dalam perkara cabang atau usul. Ia hanyalah ikutan dan panduan kita kerana kehebatannya di dalam bidang tersebut. Terpulang kepada kita untuk mengikuti mana-mana kaedah dalam tasawwuf, samada berpandukan kepada praktikal ulama tasawwuf, atau dengan amalan sendiri, selagi mana tidak bercanggah dengan syara’.

No comments:

Post a Comment