Semaikan Kecintaan Kepada Allah

Thursday, April 21, 2011

3 Perkara Yang Diminta Rasulullah SAW

Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya aku menunaikan shalat antara cinta dan ketakutan, aku meminta Allah Azza Wa Jalla tiga hal, Ia memberiku dua hal dan menolakku satu hal. Aku memintaNya agar tidak membinasakan ummatku dengan banjir, Ia mengabulkannya. Aku memintaNya agar tidak memberi kemenangan pada musuh atas mereka yang bukan dari mereka, Ia mengabulkannya. Dan aku memintaNya agar tidak menjadikan perpecahan (pertikaian) diantara mereka sendiri, namun Ia menolaknya." (Musnad Ahmad, riwayat Mu'adz bin Jabbal)

No comments:

Post a Comment