Semaikan Kecintaan Kepada Allah

Saturday, May 14, 2011

Wahai Muslimah

Dari Aisyah r. a, berkata: Rasulullah saw bersabda: “Wahai Aisyah, hindarilah olehmu amal-amal yang remeh (dan suatu lafaz disebutkan :’Dosa-dosa’) kerana ada yang menuntut dari Allah terhadap amal-amal itu.” (Isnadnya sahih ditakhrij Ibnu Majah, Ahmad, Ad-darimi, Ibnu Hibban dan Al-Qada’I dalam Musnadusi-Syihab.)

Ini merupakan wasiat Rasulullah saw kepada Aisyah r. a. Merupakan wasiat yang amat berharga, berfaedah dan peringatan tentang hal yang sering dilalaikan iaitu dosa-dosa kecil.

Wahai muslimah, yang lurus dalam keimanannya tidak memandang kederhakaan. Lalu dia berkata “Itu hanya dosa kecil dan remeh”. Tetapi wanita muslimah harus takut terhadap seksa Allah, menangis kerana takut terhdap penderitaan api neraka dan merasa rugi andai kata dia terhalang utk masuk ke syurga.

Wanita Muslimah yang beriman, sentiasa merasa khuatir terhadap dirinya dan takut kepada seksa Allah. Maka dia sentiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah dan melaksanakan kebaikan.

Wanita muslimah harus menjauhi dosa2 kecil apatah lagi dosa2 besar. Selagi mereka mahu meninggalkan dosa-dosa besar, taubat dari dosa-dosa kecil, beristighfar, dia pasti akan mengampuninya

FirmanNya:
Jika kamu menjauhi dosa2 besar di antara dosa2 yang dilarang kamu mengerjakannya, nescaya kami hapus kesalahan-kesalanmua (dosa-dosamu yang kecil) dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (syurga). (An-nisa’:31)

Allah swt sangat besar maghfirahNya, Maha luas RahmatNya, mengampuni siapapun yang dikehendakiNya.

Wallahu'alam.

No comments:

Post a Comment