Semaikan Kecintaan Kepada Allah

Monday, June 20, 2011

10 Sahabat Terkemuka Yang Dijamin Syurga

1.Abu Bakar as-Siddiq ( tahun 51SH - 13H , 573 - 634M )
2.Umar bin al-Khattab ( tahun 40SH - 23H , 584 - 64M )
3.Othman bin Affan ( tahun 47SH - 35H , 577 - 656M )
4.Ali bin Abu Talib ( tahun 23SH - 40H , 600 - 661M )
5.Abdul Rahman bin Auf ( md pd tahun 32H , 652M )
6.Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil ( md pd tahun 32H , 652M )
7.Abu Ubaidah al-Jarrah ( md pd tahun 18H , 639M )
8.Az - Zubair al - Awwam ( md pd tahun 36H , 656M )
9.Saad bin Abi Waqqas ( md pd tahun 55H , 675M )
10.Talhah bin Ubaidillah ( md pd tahun 36H , 656M )

No comments:

Post a Comment